Sähköturvatesteri – Elkome SST

Useimmille valmistettaville sähkölaitteille pitää tehdä standardien mukainen sähköturvallisuuden testaus. Elkome SST -sähköturvatesteri
on ratkaisu sähkölaitteiden automaattiseen testaukseen. Elkomen sähköturvatesteri nopeuttaa ja yksinkertaistaa tuotteiden testausta. Sekvenssipohjainen testausjärjestelmä tarjoaa visuaalisen käyttöliittymän sähköturvallisuustestien valitsemiseen ja muokkaamiseen.

Sähköturvatesteri ohjaa mittaus- ja testauslaitteistoa

Elkomen sähköturvatesteri ohjaa testausjärjestelmään kuuluvaa mittaus- ja testauslaitteistoa valitun testinohjelman mukaisesti. Sähköturvallisuustestit ja sähköturvatesteihin liittyvät parametrit on muokattavissa sähkölaite- ja valmistuseräkohtaisesti.

Sähköturvatestaukseen liittyvien asetusten muokkaus

Perinteisiin sähköturvatestereihin verrattuna Elkomen sähköturvatesterissä kaikki testaukseen liittyvät valinnat tehdään ohjelmallisesti. Käyttäjän pitää ainoastaan kytkeä oikeat johdot testattavaan sähkölaitteeseen. Elkomen sähköturvatesteri nopeuttaa sähkölaitteiden sähköturvallisuuden testausta, parantaa testauksen luotettavuutta sekä mahdollistaa sähköturvatestauksen raportoinnin ja jäljitettävyyden.

Visuaalinen käyttöliittymä sähköturvatestien suorittamiseen

Testaajalla on käytössään havainnollinen ja selkeä käyttöliittymä sähköturvatestauksen suorittamiseen. Jokaiselle testauserälle luodaan työ, joka yksilöi tilauksen, tuotenimikkeen ja kappalemäärän. Testaustyö sisältää tuotteen testaukseen liittyvät testausvaiheet. Testaaja voi vaihtaa testaustyötä kesken erän ja palata myöhemmin jatkamaan kesken jäänyttä sähköturvallisuustestausta.

Sähköturvatesterin mittauslaitteet ja kytkennät

Sähköturvatesterissä käytetyt mittauslaitteet ja ohjausreleet kootaan mittalaitekaappiin, joka voidaan asentaa kiinteästi tuotannon testauspisteeseen. Sähköturvallisuus testeri voidaan toimittaa myös liikuteltavassa mittalaitevaunussa, jolloin sähköturvatestaus voidaan siirtää helposti tuotannon eri pisteisiin.

Sahkoturvatesteri - Elkome STT

Elkome STT sähköturvatesterin visuaalinen käyttöliittymä testisekvenssien valitsemiseen.