ESD-testaus ja suojauksen valvonta – Elkome ESD

Elkomen ESD-testeri on elektroniikka- ja sähkölaitevalmistukseen tarkoitettu ESD-henkilömittausjärjestelmä. ESD-testeri mittaa tuotannon henkilöstön ESD-suojauksen ja tallentaa mittaustiedot tuotannon laadunhallinnan tietokantaan. Ohjelmiston avulla varmistetaan tuotantotyöntekijöiden ESD-suojaustaso.

Tuotantohenkilöston ESD-mittaus

Jokaisen elektroniikkateollisuudessa ja sähkölaitevalmistuksessa työskentelevän työntekijän ESD-suojaustaso varmistetaan ennen kuin henkilö voidaan päästää työpisteelle. ESD-mittaus suoritetaan mittauslaitteella ja Elkome ESD -ohjelmistolla. Elkomen ESD-testeri varmistaa, että työntekijän ESD-suojaustaso on riittävä ja henkilö voidaan päästää työpisteeseen.

Yksilöivä henkilötunnistus

Elkomen ESD-testeriohjelmisto tarjoaa käyttöliittymän ESD-mittausjärjestelmään. Työntekijä tunnistetaan yksilöivän henkilökortin avulla viivakoodinlukijalla tai RFID-tunnisteella. Tunnistuksen jälkeen ohjelmisto suorittaa tarvittavat mittaukset ja ilmoittaa työntekijälle mittauksen tulokset. Tulokset tallennetaan myös yrityksen laadunhallintajärjestelmään.

Skaalautuvuus erikokoisten organisaatioiden tarpeisiin

Elkomen ESD-testeriohjelmisto mahdollistaa suurten organisaatioiden mallintamisen havainnolliseen muotoon toimipisteittäin ja osastoittain. Ohjelmiston pääkäyttäjä hallitsee työntekijöitä sekä määrittää ESD-mittaukseen liittyviä parametreja ja raja-arvoja.

Työnjohdon valvontatyökalut ja raportointi

Työnjohtaja näkee Elkomen ESD-ohjelmistosta havainnollisten liikennevalojen avulla työntekijöiden ESD-suojaustasot. Liikennevaloilla voidaan valvoa ESD-ohjeistuksen noudattamista. Mittaustuloksista voidaan tulostaa myös kuukausi-, viikko- ja paiväraportit.