Sekvenssipohjainen testausohjelmisto – Elkome Eltest

Elkome Eltest on sekvenssipohjainen ohjelmisto tuotetestauksen automatisointiin. Eltest-ohjelmiston avulla asiakkaamme ovat parantaneet valmistamiensa tuotteiden laatua sekä tehostaneet testausprosessiaan.

Tuotetestauksen automatisointi

Laadukkaan ja tehokkaan tuotannon edellytys on testausprosessin automatisointi. Valmistettavan tuotteen lopputestauksen pitää tapahtua nopeasti ja tehokkaasti. Testaus ei saa olla tuotannon pullonkaula, mutta toisaalta testien pitää olla riittävän kattavia tuotteen turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi. Automaattisella tuotetestauksella varmistetaan nopea ja tehokas toiminta. Automaattisen testausjärjestelmän suorittama tuotetestaus on aina tasalaatuista, eikä siihen vaikuta inhimilliset tekijät tai tulkinnat. Testaustulokset ovat aina luotettavia ja vertailukelpoisia.

Tuoteversioiden hallinta ja jäljitettävyys

Monilla aloilla on tärkeää hallita ja seurata tuotteiden kulkua tehtaalta loppukäyttäjälle ja lopulta kierrätykseen. Erä- tai sarjanumeroiden tallennus tietokantaan mahdollistaa jäljitettävyyden. Valmistuksen aikana voidaan tuotteen valmistuksessa käytettävät osat ja komponentit kirjata tietokantaan. Samoin erilaiset laaduntarkastusmittaukset ja testaustulokset komponenteille ja lopputuotteelle tallennetaan yhdessä tuotetietojen kanssa kantaan. Jos tuotteessa havaitaan myöhemmin vikoja tai ongelmia, voidaan tarkistaa, oliko valmistusprosessissa kaikki kunnossa ja onko käytetyissä komponenteissa ollut viallisia tuote-eriä.

Helposti ja nopeasti ilman ohjelmointia

Useimmat markkinoilla olevat mittaus- ja testausohjelmistot vaativat käyttäjältään laite- ja ohjelmointiosaamista. Asiakkaat haluvat kuitenkin keskittyä omaan ydinosaamiseensa eikä testausjärjestelmien rakentamiseen tai niiden ohjelmointiin. Eltest on suunnattu juuri tälle käyttäjäryhmälle. Elkome Eltest on selkeä ja helppokäyttöinen ohjelmisto, jonka avulla asiakas voi itse tehdä omat testisekvenssinsä. Uudet tuoteversiot tai valmistettavaan tuotteeseen tulevat korjaukset ja muutokset vaativat testaussekvenssin muutosta. Eltest-ohjelmistolla on helppo tehdä tarvittavat muutokset ja automatisoida koko testaus.

Testisekvenssien hallinta

Elkome Eltest -ohjelmisto tallentaa testisekvenssit testaustietokantaan. Haluttu sekvenssi käynnistyy automaattisesti tuotteen sarjanumeron perustella tai se voidaan ladata ja käynnistää manuaalisesti. Tuotteen sarjanumero voidaan lukea viivakoodinlukijalla tuotteen tunnistamiseksi nopeasti. Eltest suorittaa testisekvenssin mukaiset testaukset täysin automaattisesti ja ne käynnistyvät heti tuotteen tunnistuksen jälkeen. Testauksen raja-arvot luetaan tietokannasta ja ohjelmisto vertaa mitattuja tuloksia raja-arvoihin ja hylkää tai hyväksyy testituloksen. Kaikki testitulokset talletetaan tietokantaan seurantaa ja raportointia varten. Eltestissä on kaksi käyttäjätasoa: User ja Admin. Admin-moodissa käyttäjä voi lisätä tai poistaa testiaskeleita sekä muokata yksittäisiä rivejä. Sekvenssi voidaan myös käynnistää miltä riviltä tahansa ja myös pysäyttää haluttuun kohtaan. Yksittäisistä testiaskeleista voidaan myös muodostaa nimettyjä loogisia kokonaisuuksia. Näiden ominaisuuksien ansiosta on testien muokkaaminen ja raja-arvojen haku uudelle tuotteelle helppoa. Kun testisekvenssi toimii halutulla tavalla, voidaan se nimetä ja tallettaa tietokoneelle muiden sekvenssien joukkoon.