Tuotantokoneiden tehokkuudenseuranta – Elkome OEE

Elkome OEE on tiedonkeruu- ja raportointiohjelmisto tuotantokoneiden tehokkuudenseurantaan. Järjestelmä kerää automaattisesti koneiden käynnissäolotietoja ja raportoi tehokkuusluvut reaaliaikaisesti parantaen tuotannon kokonaistehokkuutta.

Tehokkuuden tunnusluvut (OEE / KNL)

Tuotannon tehostamisen lähtökohtana on tunnistaa tuotantoprosessin osat ja niiden tehokkuusluvut. Näennäisesti tuotanto voi pyöriä mallikkaasti, mutta seuraamalla tarkemmin yksittäisiä tuotantokoneita tai -pisteitä, mahdolliset kokonaistehokkuutta heikentävät pullonkaulat paljastuvat. Vain yksiselitteisten tehokkuuslukujen avulla pystymme vertaamaan jokaisen osaprosessin tilannetta optimaaliseen tilanteeseen.

Automaattinen tuotantokoneen seuranta

Jotta yksittäisen tuotantokoneen tehokkuus voidaan määrittää, tulee sen käynti- ja seisokkiajat mitata. Automaattinen mittaus takaa, että tunnusluvut ovat oikeita, eikä niihin vaikuta inhimilliset tekijät ja oletukset. Elkome OEE -ohjelmistolla pystyt seuraamaan jokaisen tuotantokoneesi tai työpisteesi todellista tehokkuutta. Luotettavan tiedon avulla voit suunnitella tehostamistoimenpiteet ja tehostaa tuotantoa ilman uusia kone- ja laiteinvestointeja.

Selainpohjainen raportointi

Elkome OEE:n selainpohjainen raportointi tarjoaa tehokkuuden tunnusluvut työvuoro-, päivä- ja kuukausitasolla laitekohtaisesta. Raportteja on mahdollisuus hienosäätää työaikojen ja työvuorojen suhteen. Tunnusluvut voidaan viedä Excel-tiedostoon jatkokäsittelyä varten.

Tiedonkeruu hajautetulla I/O:lla

Tuotantokoneiden tilatiedot luetaan Digital-I/O -tiedonkeruuyksiköillä, jotka kommunikoivat Elkome OEE -tiedonkeruu- ja raportointiohjelmiston kanssa. Kommunikointi voidaan toteuttaa Ethernetin, sarjaväylän tai kenttäväylien kautta riippuen tuotantokoneiden ja tehdasautomaatiojärjestelmän toteutuksesta. Tiedonkeruussa voidaan hyödyntää myös langatonta WLAN- , Bluetooth-  tai Zigbee-tekniikalla.