Sähköiset tarkastuslistat – Elkome E-Check

Elkome E-Check on sähköisten tarkistuslistojen luontiin ja seurantaan kehitetty auditointityökalu. Selainpohjainen ohjelmisto toimii kaikissa päätelaiteissa tietokoneista tabletteihin ja älypuhelimiin. E-Check mahdollistaa erilaisten tarkistus- ja auditointilistojen luonnin nopeasti ja vaivattomasti.

Eka_mobileElkome E-Check on sähköisten tarkistuslistojen luontiin ja seurantaan kehitetty auditointityökalu. Selainpohjainen ohjelmisto toimii kaikissa päätelaiteissa tietokoneista tabletteihin ja älypuhelimiin. E-Check mahdollistaa erilaisten tarkistus- ja auditointilistojen luonnin nopeasti ja vaivattomasti. Luoduista tarkistuslistoista voidaan muodostaa myös reittejä tai tehtäväsarjoja.

Kaikki tulokset tallentuvat tietokantaan, joka on pohja monipuoliselle raportoinnille. Voit helposti seurata esimerkiksi auditointituloksista lasketun indeksin kehittymistä ajan funktiona. E-Check -ohjelmiston tietokanta pyörii tietoturvallisella Microsoft Azure -pilvialustalla. Sinun ei tarvitse asentaa omille palvelimille mitään ohjelmistoja, vaan saat järjestelmän käyttöön kirjautumalla E-Check -tilillesi. E-Check on integroitavissa olemassa oleviin ERP- ja laatujärjestelmiin.

LEAN 5S parantaa tuottavuutta ja laatua

LEANin mukaista 5S-toimintamallia käytetään useissa yrityksissä parantamaan toiminnan systemaattisuutta ja tehokkuutta. E-Check -ohjelmistolla voidaan helposti seuranta eri työpisteiden 5S-tilaa ja laskea esimerkiksi siisteysindeksiä. Indeksin trendi voidaan esittää esimerkiksi tuotannon infonäytöillä. Tämä motivoi ja kannustaa työntekijöitä paremman tuloksen saavuttamiseen.

Työturvallisuuden lakisääteinen valvonta

Jokaisen yrityksen tulee valvoa työturvallisuuden toteutumista. E-Check -ohjelmistolla sähköiset tarkastuslistat voidaan jaotella toimipiste- tai osastokohtaisesti. Ennalta määritelty tarkastusreitti nopeuttaa ja tehostaa tarkastusta. E-Check laskee turvallisuusindeksin järjestelmään kirjatuista tarkastuskierroksen tuloksista.

Kunnossapidon määräaikaistarkastukset

Tuotantokoneiden turvallisuus ja korkea käytettävyys edellyttää säännöllisiä kunnonvalvontatarkastuksia ja määräaikaishuoltoja. E-Check toimii sähköisenä tehtävä- ja tarkastuslistana, johon toimenpiteet ja kunnonvalvontaan liittyvät tarkastusmittaukset kirjataan. E-Check -ohjelmiston tietokantaan tallentuu tuotantokoneisiin liittyvä tarkistus- ja huoltohistoria.

Omavalvonta riskien hallintaan

Omavalvonnalla hallitaan yrityksen toimintaan liittyviä riskejä. Omavalvonta on usealla toimialalla myös lakisääteinen velvollisuus. Omavalvontasuunnitelma on tarpeen olla dokumentoitu yhteisten toimintatapojen saavuttamiseksi. Paraskaan suunnitelma ei toimi, jos valvontaan liittyviä tarkastuksia ei kirjata ja tuloksia seurata. E-Check mahdollistaa raportoinnin myös valvontaviranomaisten tarkistuksiin.

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja E-Check -ohjelmistosta!