Sähköinen kokoonpano-ohjeistus – Elkome KPO

Elkome KPO on ohjelmisto tuotannon kokoonpanon sähköiseen ohjeistukseen. Elkome KPO -ohjelmiston avulla asiakkaamme ovat tehostaneet valmistamiensa tuotteiden manuaalista kokoonpanoa sekä parantaneet tuotteiden laatua.

Selkeä kokoonpano-ohje takaa valmistettavan tuotteen laadun

Tehokkaan ja laadukkaan kokoonpanon edellytys on selkeä ohjeistus kokoonpanon eri vaiheista ja toimenpiteistä. Ohjeistettu työjärjestys takaa, että tuote kasataan oikein. Väärin kasattu tuote ei läpäise lopullista tuotetestausta ja se joudutaan palauttamaan takaisin valmistusprosessin aikaisempiin vaiheisiin. Viallisen tuotteen uudelleenvalmistus kuluttaa resursseja, turhauttaa kokoonpanoa tekevän henkilöstön sekä alentaa valmistuksen kokonaistehokkuutta.

Ohjeellinen tavoiteaika varmistaa tehokkuuden

Kokoonpanon eri työvaiheille määritellään tavoitteelliset kasausajat. Kokoonpanoa tekevän henkilön on tärkeää nähdä reaaliaikaisesti oma suoriutuminen tehtävästä. Ennalta määritetyt ohjeelliset kasausajat auttavat kokoonpanoa pysymään suunnitellussa vauhdissa. Huolellisesti suunniteltu ja aikataulutettu kokoonpanoprosess varmistaa, ettei kokoonpanon hidastuminen aiheuta materiaalipulaa valmistusprosessin myöhemmissä vaiheissa.

Kokoonpano-ohjeistus tuotetietokannasta

Elkome KPO on ohjelmisto tuotekohtaisten kokoonpano-ohjeiden hallintaan ja esitykseen kokoonpanoa tekevissä työpisteissä. Tuotekohtaiset ohjeet tallennetaan asiakkaan ERP-järjestelmään tai erikseen luotuun tuotetietokantaan. Tuotteen kasausohje laaditaan työvaihe- ja tehtäväkohtaisesti. Ohjeet ladataan työpisteen näytölle joko lukemalla valmistettavan tuotteen sarjanumero tai ttuotenumero viivakiidinlukijalla.

Visuaalisuus nopeuttaa je selkeyttää

Jokaiseen kasausvaiheeseen ja tehtävään voidaan liittää sanallinen kuvaus sekä visuaalinen ohjeistus. Järjestelmä tukee eri kuva-, ääni- ja videoformaatteja. Visuaalinen ohje on kasausta tekevälle henkilölle selkeä ja havainnollinen. Työn valmistuttua kasaaja voi olla varma, että kokoonpano on tehty oikein, ja hän voi kuitata tehtävän valmiiksi.