Kutsujärjestelmä – Elkome Eka

Elkome Eka -kutsujärjestelmällä välitetään erilaisia tehtävä-, tapahtuma- tai hälytyskutsuja määrätyille henkilöille tai henkilöryhmille. Kutsut välittyvät kaikkien vastaanottajien matkapuhelimiin ja nopein vapaa henkilö kuittaa tehtävän vastuulleen.

Elkome Eka -kutsujärjestelmän ansiosta sinun ei enää tarvitse etsiä vapaita henkilöitä ja odotella pitkään heidän vastauksia. Elkome Eka -järjestelmällä tehostat tuotannon ja kunnossapidon toimintaa, hallitset paremmin henkilöstöresursseja ja pystyt seuraamaan, mitkä tapahtumat tai tuotannon vikatilanteet ovat pullonkauloja optimaaliseen toimintaan.

Tehtäväkutsun lähetys

Tuotantokoneen operaattori lähettää tehtäväkutsun Eka-kutsujärjestelmällä esimerkiksi kunnossapidon henkilöstölle. Kutsu välittyy kaikkien järjestelmään rekisteröityjen henkilöiden tai henkilöryhmien älypuhelimiin. Nopein vapaa huoltomies vahvistaa kutsun hyväksytyksi ja ottaa huoltotehtävän vastuulleen. Tuotannon ei tarvitse etsiä vapaata huoltomiestä, vaan huoltotoimenpide saadaan käyntiin välittömästi. Huoltokutsun lähetys voi tapahtua myös automatisoidusti tuotantokoneen itse lähettämänä.

Tehtäväkutsun vastaanotto

Vastaanottajat saavat tehtäväkutsun älypuhelimiinsa. Nopein vapaa henkilö vahvistaa kutsun hyväksytyksi ja ottaa tehtävän vastuulleen. Kutsun lähettäjän ei tarvitse etsiä enää vapaata resurssia, vaan tehtävään liittyvä toimenpide saadaan käyntiin välittömästi. Hyväksytyn kutsun tila päivittyy kaikkien vastaanottajien matkapuhelimissa, eikä muilta odoteta enää vastausta.

Helppokäyttöinen kutsujärjestelmä

Tapahtumakutsut lähetetään webbiselaimella, joten tuotannon työpisteeseen ei tarvitse asentaa mitään sovellusta. Tapahtumakutsujen vastaanotto onnistuu Android- ja Windows Phone -matkapuhelimilla tai tablet-tietokoneilla. Tapahtumakutsut voidaan välittää myös tuotannon infonäytöille. Koneliittymän avulla kutsunlähetys voidaan automatisoida ja viestiin voidaan liittää tapahtumapaikan koordinaatit tai mittaustietoja laitteen toiminnasta.

Johdon työkalut ja raportointi

Kaikki Eka-järjestelmän tapahtumat tallentuvat tietokantaan, josta yritysjohto saa kattavan yleiskuvat lähetetyistä tehtäväkutsuista. Lähettäjäraportti kertoo, mitkä työpisteet ovat lähettäneet eniten kutsuja, mikä on kutsujen reagointiaika ja kesto. Vastaanottajaraportti kertoo, kuinka moneen kutsuun vastaanottaja on reagoinut, mikä on reagointinopeus ja tehtävään käytetty aika. Tapahtumaraportti kertoo, kuinka usein mikäkin tapahtuma esiintyy sekä kuinka paljon aikaa ja resursseja tehtävät sitovat.

Mukautuu eri tarpeisiin

Elkome Eka -kutsujärjestelmä soveltuu moniin eri kutsutarpeisiin. Käyttäjä voi olla rekisteröitynyt samanaikaisesti useampaan kutsupalveluun. Kutsupalvelut rekisteröidään mobiililaitteeseen QR-koodilla. Rekisteröinnin jälkeen Eka -sovellus vastaanottaa kutsuja eri palveluista. Kutsupalveluita voidaan luoda yrityksen eri osastoille, kuten tuotantohenkilöstölle, kunnossapidolle ja IT-ylläpidolle.

Huoltokutsut kunnossapitoon

Tuotannon työpisteet lähettävät huoltokutsuja kunnossapitohenkilöstölle. Nopein vapaa huoltomies kuittaa tapahtuman vastaanotetuksi ja ottaa tehtävän vastuulleen. Työpiste tietää, että apua on tulossa, eikä vapaata huoltomiestä tarvitse enää etsiä. Työpisteen ongelma saadaan korjattua nopeasti ja tuotanto pääsee taas täyteen vauhtiin.

Varastotäydennykset kokoonpanoon

Kokoonpanopiste lähettää varastotäydennyspyyntöjä varastomiehille. Varastomiehet saavat pyynnöt trukkipäätteille tai kämmentietokoneille, ja vastaavat kutsuihin tehtäväjärjestyksessä. Varastotäydennys saadaan kokoonpanolinjalle nopeasti ennen kuin osat loppuvat. LEAN-toimintamallin mukaisesti kokoonpano pystyy keskittymään täysin omaan kokoonpanotyöhönsä.

Tapahtumakutsut karttanäytöllä

Tapahtumakutsut voidaan esittää tuotannon infonäytöillä, jolloin jokainen tuotannossa oleva henkilö näkee hälytyksen ja sen tapahtuma- paikan. Karttanäyttö on havainnollinen ja kunnossapito saa nopeasti yleiskuvan aktiivisena olevista tehtäväkutsuista. Tehtäviä voi olla avoinna läheisillä työpisteillä, jolloin yksi henkilö voi ottaa vastuulleen myös muut läheiset tehtävät.

Automatisoitu tapahtumakutsu

Tapahtumakutsun lähetys voidaan automatisoida koneliittymän avulla. Koneliittymä lukee I/O-tietona tapahtuman ja generoi siitä automaattisen tehtävän ennalta määrätylle vastaanottajaryhmälle. Koneliittymää voidaan hyödyntää tuotantolaitteiden vikatilanteissa, joissa hälytys saadaan automaatio- tai logiikkajärjestelmästä. Koneliittymä tehostaa myös kokoonpanon varastotäydennyksiä, jolloin tuotteiden loppuminen tunnistetaan vaa’an, RFID:n, konenäön tai erilaisten kytkinantureiden avulla.