Systemintegrering

Vi utför systemintegration mellan olika slags programvara. Vi har förenat system för automation, produktions- och verksamhetsstyrning, lagerhantering, ekonomiförvaltning samt elektronisk marknadsföring och näthandel. Vi behärskar de olika databaserna, programvarugränssnitten samt rapporteringssystemen.

Sammankoppling av programvara

För att effektivera produktions- och verksamhetsstyrningen har våra kunder ofta i bruk många olika slags programvaror. De är i allmänhet gjorda bara för vissa funktioner och detta ger upphov till problem i dataöverföringen i realtid mellan de olika systemen. Vi hjälper kunderna i effektiveringen av verksamheten och vi förenar systemen för att förmedla med tanke på verksamheten viktig information mellan de olika programvarorna. Vi har genomfört systemintegrationer för flera olika branscher:

  • Produktions- och verksamhetsstyrning
  • Lagerhantering och logistik
  • Rapportering
  • Mobilprogramvara
  • Elektronisk marknadsföring och näthandel
  • Ekonomiförvaltning och banksystem

Automationssystem

Vi behärskar fältbussar och vi är förtrogna med kopplingarna till de olika tillverkarnas programmerbara logiker. Vi har implementerat OPC-programvara för olika automationshårdvara samt byggt dataöverförings- och kommunikationsförbindelser mellan olika system. Vi har också implementerat SCADA- och kontrollrumsprogramvara för olika industribranscher, såsom exempelvis övervakning av förhållandena på läkemedelsfabriker.

Databaser och rapportering

Vi behärskar utomordentligt väl SQL-databaserna och hur de utnyttjas som en del av en effektiv programvara. Vi behärskar kommunikationsgränssnitten inom industrin och vi förstår de krav tillverkningen och produktionsprocessen ställer på programvara och system. Vi kan integrera olika system till en enda helhet och möjliggöra produktspårbarhet, effektivare produktion, bättre kvalitetshantering och konkurrenskraft för våra kunder.

Lagrad information är inte till någon nytta, om den inte analyseras och används som hjälp vid utvecklingen. Det finns många sätt och ett stort antal redskap att rapportera. Vi har byggt rapporter bl.a. med redskapen Crystal Reports och Microsoft Reporting Service.