Programvaruutveckling

Vi planerar och färdigställer kundspecifik programvara. Vi svarar för implementeringen av hela projektet från planering till programmering och idrifttagning. Vid behov biträder vi våra kunder som en tilläggsresurs i deras egna programvaruprojekt.

Under vår långa historia har vi deltagit i utvecklingen av hundratals system. Vi har ansvarat bl.a. för utvecklingen av testsystem för bilbarnstolar, elmotorer och jetmotorer samt färdigställt programvara för kärnkraftverken i Lovisa och Olkiluoto.

Kundspecifika programvaruprojekt

Vi planerar och färdigställer programvara för kundernas specialbehov. Om du letar efter hjälp för att planera och programmera en skräddarsydd tillämpning, är Elkome din samarbetspartner vid implementeringen av programvaruprojektet. Vi hjälper dig att göra upp kravspecifikationen för systemet samt att implementera programvaran. Som resultat av ett lyckat programvaruprojekt får du kostnadseffektivt och inom den planerade projekttidtabellen en lösning som svarar mot dina behov. Vi sörjer också för underhållet av det system som implementerats samt dess fortsatta utveckling för dina framtida behov.

Mobilapplikationer

Mobile_App_Trans

Med hjälp av en mobilapplikation får användaren med smarttelefon kontakt med ett system i realtid. En tillämpning som gjorts för en mobil enhet är ett lättare alternativ för användaren än ett webbläsarbaserat system. En mobilapp står alltid till ditt förfogande. Du behöver ingen extra hårdvara för att få åtkomst till ditt system, för du har garanterat alltid telefonen med dig. Vi har genomfört mobilsystem för olika hårdvaruplattformer, såsom Windows Phone, Android och iOS.

Programmering som underentreprenad

Elkomes yrkesskickliga projektchefer och programvaruplanerare står till din tjänst också vid genomförandet av ditt eget programvaruprojekt. Om du behöver tilläggsresurser för projekthantering, planering eller praktisk programmering, är Elkome din samarbetspartner i en lyckad implementering av projektet. Vi har genomfört hundratals programvaruprojekt, så du kan lita på vår yrkesskicklighet.

Windows-kompetens och arbetsredskap

Vi är en samarbetspartner till Microsoft och våra kompetensområden är programvaruutveckling och databaser.

Microsoft-Partner

 

I Windows-programmeringen är de dagliga arbetsredskapen C++ och C#. Dessutom har vi genomfört projekt med Qt-, VB- och Java-redskap. Vi behärskar också UnrealScript,  ActionScript, JavaScript, jQuery, HTML, CSS, PHP, Python, Visual Studio och .Net Framework -miljöer.

Vi är också väl förtrogna med Microsofts programvaruprodukter, såsom Windows-operativsystemen, servrarna och Office-produkterna. Bland databaserna behärskar vi synnerligen väl Microsoft SQL -databaserna och deras användning. Vi är också förtrogna med mySQL och annan databasprogramvara. Vår datatekniska kompetens är bred och vi behärskar också frågor som sammanhänger med hårdvara och nät.

Labview och TestStand

Vi färdigställer mät- och testprogramvara med LabView- och TestStand-programvara. Med Labview har vi implementerat tillämpningar allt från programvara med några mätkanaler till krävande testare för försvarsmakten. Förutom tillämpningsplaneringen erbjuder vi våra kunder heltäckande support- och utbildningstjänster för användningen och underhållet av tillämpningarna. Vi har använt Labview- och Teststand-programvara alltsedan deras första versioner och vi är väl förtrogna med styrkorna och svagheterna hos dessa redskap.