Näthantering och fjärranslutningar

Vi planerar och implementerar feltoleranta LAN- och WLAN-lösningar för industrin. En väsentlig del av näthanteringen är också fjärranslutningarna till och fjärrkontrollen av produktionsmaskiner och -linjer.

Implementering av WLAN- och LAN-nät

Vi planerar och bygger upp nätlösningar som lämpar sig för kundernas kontors- och industrimiljöer. Den grundläggande utgångspunkten för våra leveranser är dataskydd samt leveranssäkerhet även i kritiska produktionssystem. Till våra kompetenser hör näthantering samt feltoleranta redundanta nätstrukturer. Vi bygger om så krävs systemet med antingen koppar- eller fiberkabeldragningar eller med trådlås WLAN-teknik. Vi behärskar också mobilnätens dataöverföringslösningar.

Fjärrsupport och fjärrkontroll

Ett effektivt bruk av produktionslinjer och -maskiner förutsätter snabba reaktioner i fel- och störningssituationer. Det är inte alltid möjligt att hålla servicepersonal i alarmberedskap på platsen. Fjärrkontroll och fjärrunderhåll är en kostnadseffektiv lösning för att övervaka systemen och åtgärda felsituationer. Fjärrkontrollen ger hårdvaru- och systemleverantören en möjlighet till en bättre och kostnadseffektivare kundtjänst. Den erbjuder också hårdvaruleverantörerna nya affärsmöjligheter. Slutanvändaren är nöjdare med en snabbare svarstid och ett förmånligare pris.