IT-underhåll

Vi erbjuder underhållstjänster för industrins IT-system. Vi svarar för livscykelhanteringen av de datorer och de periferienheter som används på kontor och i produktion samt för tillämpningsprogramvarans användbarhet och underhåll.

Livscykeltjänster för IT-hårdvara

Elkome levererar åt sina kunder IT-hårdvara som lämpar sig för kontors- och produktionsmiljöer. Vi är väl förtrogna med de olika tillverkarnas produkter och vi kan välja de hårdvarulösningar som lämpar sig bäst för kundens behov. Det är inte alltid den förnuftigaste och mest ekonomiska lösningen att investera i en ny maskinpark, därför erbjuder vi också finansierings- och hyrtjänster. Vi garanterar att du alltid har till ditt förfogande en maskinpark som är förnuftig vad gäller prestationsförmåga och kostnadseffektivitet. Vi sörjer å dina vägnar för återvinningen av gamla enheter och för att de blir datasäkert destruerade.

Underhåll av produktionssystem

Vi underhåller den programvara och de system vi implementerat åt kunderna. Vi svarar för deras användbarhet och tekniska support. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi systemen så att de blir ännu bättre och svarar mot framtida behov.

Vi känner också de olika SCADA- och HMI-programvarorna och kan hjälpa våra kunder i underhållet och tillämpningsutvecklingen av dem. Vi behärskar kommunikationsgränssnitten och dataöverföringsprotokollen för enheterna inom industrin. Vi har genomfört ett flertal projekt, där man har kopplat samman olika system till ett enda integrerat system.

Underhåll av kontorssystem

Om du behöver hjälp för underhållet av kontorsprogram och användarutbildningen i dem, kan du vända dig till oss. Vi är förtrogna med Microsoft Office -arbetsredskapen och vi hjälper våra kunder i användningen av dessa program. Vi behärskar också Microsoft SharePoint -programvaran och vi kan bygga upp den tillämpning du önskar på dess grund. Vi har exempelvis gjort Sharepoint -baserade webbsidor, dokumenthanteringssystem och Intranet-sajter.