Övervaknings- och rapporteringssystem för effektiviteten hos produktionsmaskiner

Elkome levererade åt Termonova Oy ett webbrapporteringssystem för effektivitetsövervakning av tillverkningen av cellplast. Systemet insamlar automatiskt data över när produktionsmaskinerna är igång och rapporterar effektivitetstalen i realtid, vilket förbättrar produktionens totaleffektivitet.

Effektivitetsövervaknings- och webbrapporteringssystem

NMC Termonova Oy samlar in data över den tid när produktionsmaskinerna är igång och när i pausläge med ett effektivitetsövervakningssystem som levererats av Elkome. Systemet samlar automatiskt in data över produktionsmaskinernas igånglägen i realtid. Rapporteringen i systemet genomfördes med ett webbläsarbaserat rapporteringsprogram.

Datainsamling med distribuerad Ethernet-IO

Produktionsmaskinernas lägesdata avläses med Ethernet-anslutna Digital-I/O -datainsamlingsenheter, som kommunicerar med Modbus TCP/IP -protokoll med datainsamlings- och rapporteringsprogramvaran Elkome OEE.

Webbläsarbaserad rapportering

Den webbläsarbaserade rapporteringsprogramvaran erbjuder effektivitetsparametrar på arbetsskiftes-, dags- och månadsnivå enhetsspecifikt. Det är möjligt att fininställa rapporterna med avseende på arbetstider och arbetsskiften. Parametrarna kan lagras i Excel-filformat för fortsatt hantering.