Eltest underlättar testningen av produktionen

Eltest är ev Elkome produktifierad programvaruplattform för produktionstestning. Programvaran har ursprungligen planerats i samarbete med ABB Drives som en lättanvänd och effektiv testprogramvara.

Testsekvenserna kan redigeras av användaren

Målet har varit en så klar och smidig programvara som möjligt, med hjälp av vilken kunden själv kan göra sina egna testsekvenser. De flesta mät- och testprogrammen på marknaden kräver hårdvaru- och programmeringskunskap av den som använder dem. Kunderna vill dock koncentrera sig på sin egen kärnkompetens och inte på att bygga upp testsystem eller programmera dem. Eltest är planerad just för den här gruppen av användare.

Eltest

Med hjälp av Eltest kan man bygga upp de nödvändiga testsekvenserna lätt och snabbt. Det behövs inga programmeringskunskaper. De utarbetade testsekvenserna kan lagras i en dator och den önskade sekvensen startas automatiskt utgående från serienumret på en produkt eller så kan det laddas och startas för hand. Produktens serienummer avläses med en streckkodsläsare eller matas in för hand.

Hantering av behörigheter

Eltest har två användarnivåer: user och admin. Normalt utförs testerna helt automatiskt och de startas genast efter avläsningen av streckkodsnumret. Testfaserna körs igenom automatiskt. Gränsvärdena avläses från databasen eller så kan de ges på testraderna. Programvaran jämför de uppmätta resultaten med gränsvärdena och förkastar eller godkänner testresultatet. Alla testresultat lagras i databasen för kontroll och rapportering.

I admin-läge kan användaren lägga till eller ta bort testfaser samt redigera enskilda rader. En sekvens kan också startas från vilken rad som helst och också stoppas på önskat ställe. Av de enskilda testfaserna kan man också bilda namngivna logiska helheter. Tack vare dessa egenskaper är det lätt att redigera testerna och söka gränsvärden för en ny produkt. När testsekvensen fungerar på önskat sätt, kan den namnges och lagras i datorn bland de övriga sekvenserna.

Redigering av testsekvenserna

Om en kontraktstillverkare får problem med testningen kan testaren sända testfaserna eller en del av dem för undersökning till en testexpert. Man kan lätt redigera testfaserna t.ex. med Excel och sända den redigerade sekvensen tillbaka till testplatsen. Det behövs inga ytterligare programvarulicenser eller Runtime-bibliotek.

Eltest är en av Microsoft certifierad Windows 7 -kompatibel produkt.