Våra lösningar används av hundratals företag varje dag

Katsa Oy

Lagrings- och rapporteringssystem för komponentdata

Elkome planerade och implementerade åt Katsa Oy webbläsarbaserad kvalitetsstyrningsprogramvara för testning av kugghjul och transmissioner. Systemet lagrar mätdata produktspecifikt i en kvalitetsdatabas. Varje arbetstagare har vid behov åtkomst till data från sin egen arbetsstation.Läs mer

Forssan vesihuoltoliikelaitos

Automatiskt system för fjärrinsamling och rapportering av data för vattenförbrukningen

Elkome levererade till affärsverket för vattenförsörjning i Forssa ett system för fjärrinsamling av data och fjärrövervakning för att följa med vattenförbrukningen. Datainsamlingsenheterna monterades i vattenmätarbrunnar, till vilka elmatningen ordnades med solpaneler. Datainsamlingsenheterna sänder övervakningsuppgifterna automatiskt med GPRS-förbindelse till en datainsamlingsserver, från vilken kunden kan följa med förbrukningsinformationen och få larm.Läs mer

Teknoware Oy

Automatisk elsäkerhetstestning

Teknowares nya automatiska elsäkerhetstestning försnabbar och förenklar testningen av armaturer. Det testsystem som levererats av Elkome erbjuder ett visuellt användargränssnitt för att välja och redigera testerna. Systemet innefattar dessutom ett databasgränssnitt för valideringsrapporter.Läs mer