Mobilappar

Vi planerar och färdigställer kundspecifika mobilappar. Programmen baserar sig på våra egna programvaruplattformer, utgående från vilka kundapplikationen skräddarsys enligt det aktuella behovet. Vi har också genomfört fullständigt kundspecifika mobilprojekt.

Programvaruplattform för snabb applikationsanpassning

Vi utvecklar programvaruplattformer för universalbruk, på vilka det går lätt och snabbt att skräddarsy en kundspecifik applikation. Det står till buds färdiga programvaruplattformer bland annat för anropssystem samt för distansövervakning och -datainsamling.

Kundspecifika programvaruutvecklingsprojekt

Vi planerar och färdigställer mobilprogramvara också för kundernas specialbehov. Om du letar efter hjälp för att planera och programmera en skräddarsydd tillämpning, är Elkome din samarbetspartner vid implementeringen av programvaruprojektet. Vi hjälper att göra upp kravspecifikationen för systemet samt att implementera programvaran.

Stöd för alla vanliga smarttelefoner

Vi gör vid behov applikationer för alla de vanligaste operativsystemen för smarttelefoner och pekplattor, såsom Android, Windows Phone och iOS.