Info- och reklamlösningar

Elkome Software Oy levererar system för kommunikationsbehoven i offentliga lokaler och inom handeln. Tack vare våra lösningar fästs målgruppens uppmärksamhet vid budskapet och kunden kan med hjälp av den interaktivitet systemet erbjuder rikta in innehållet utgående från det som intresserar.

Interaktiva skyltar och kundbetjäning

eKiosk1

Vi planerar och tillverkar interaktiva väglednings- och kundbetjäningssystem. Med hjälp av våra lösningar effektiverar du kundbetjäningen och frigör din egen personals resurser för viktiga uppgifter.

  • Anmälning och tidsbokning
  • Tidtabeller
  • Kartor och vägvisningar

 

Reklamlösningar

eKiosk2

Med hjälp av våra reklamlösningar effektiverar du försäljningen av dina produkter och förbättrar imagen av ditt företag i kundernas ögon. Vi levererar system för såväl handel som företagskommunikation. Förutom traditionella reklamskärmar utvecklar vi tilläggstjänster, såsom positionerings- och mobilapplikationer, som ökar innehållet i din reklamkampanj.

  • Hyll- och avdelningsskärmar
  • Reklamtorn och väggskärmar
  • Innehållsutbud som baserar sig på identifiering