Effektiv produktion

Vi planerar och färdigställer kundspecifika programvarulösningar för kvalitetsövervakning och effektivering av produktionen. Med hjälp av vår kompetens kan du höja kvaliteten på din produkt, fungera effektivare och konkurrenskraftigare.

Indikatorer för effektiviteten (OEE / KNL)

Utgångspunkten för en effektivering av produktionen är att identifiera delarna i produktionsprocessen och deras effektivitetstal. Det kan se ut som om produktionen rullar på föredömligt, men genom att noggrannare följa med enskilda produktionsmaskiner eller -punkter avslöjas eventuella flaskhalsar som tär på totaleffektiviteten. Bara med hjälp av entydiga effektivitetstal kan vi jämföra situationen i var och en delprocess med den optimala situationen.

Elkome färdigställer programvara och system, med vilka man kan mäta och följa med effektiviteten hos maskiner och processer i produktionen. Vid behov får du av oss hela systemet som nycklarna i handen -leverans inklusive sensorer, mätapparatur, programvara och databas.

Automatisk kontroll av en produktionsmaskiner

För att man ska kunna fastställa effektiviteten hos en enskild produktionsmaskin, bör man mäta upp dess drift- och ståtider. En automatisk mätning garanterar att indikatorerna är riktiga och att mänskliga faktorer eller antaganden inte påverkar dem. Med Elkomes programvarulösningar kan du följa med den faktiska effektiviteten för var och en av dina produktionsmaskiner eller arbetspunkter. Med hjälp av den tillförlitliga informationen kan du planera effektiveringsåtgärder och effektivera produktionen utan nya maskin- och hårdvaruinvesteringar.

Minimering av ståtiden

Mobile_App_TransElkomes serviceanropssystem EKA! minimerar i problemfall ståtiden för en produktionsmaskin. När en maskin får ett fel, sänder systemet automatiskt ett serviceanrop till underhållspersonalen. Avsändningen av serviceanropet kan också göras manuellt av den som kör maskinen. Underhållspersonalen får anropet till sin mobiltelefon och den snabbaste lediga personen kvitterar arbetet mottaget. Med hjälp av EKA! -systemet förmedlas serviceanropet snabbt till underhållet, där man utan dröjsmål reagerar på anropet.