Distansmätning och distansövervakning

Vi levererar distansmätnings- och distansövervakningslösningar för industrin och handeln. Distansmätningen underlättar datainsamlingen från geografiskt spridda objekt. Distansövervakningen effektiverar underhåll och service och erbjuder ett webb- eller mobilbaserat användargränssnitt för det objekt som ska följas.

Distribuerad distansdatainsamling

Distribuerad distansmätning och datainsamling kan genomföras med utnyttjande av Internet- och mobilnät. Datainsamlingsenheterna placeras nära det objekt som ska följas och de sänder automatiskt de data de samlar in till en datainsamlingsserver. Mätresultat kan samlas in från olika håll i världen till en gemensam databas och resultaten kan granskas med en webbläsare. Vid behov kan apparaturen och processerna styras via webbläsare.

Det går lätt och snabbt att inleda distansdatainsamling med de lösningar Elkome levererar. Efter den fysiska installationen och kopplingen av datainsamlingsenheterna startas datainsamlingen automatiskt. Databasen och en webbläsarbaserad analysprogramvara ingår i priset för systemet.

Datainsamlingsservrar

De mätresultat distansdatainsamlingsenheterna sänder blir lagrade i en datainsamlingsserver. Förbindelsen till datainsamlingsservern har byggts färdig, så att användaren inte behöver bekymra sig om svåra routingar och datasäkerhetsfrågor. Datainsamlingsservern är en trygg lösning för lagringen av mätdata och den möjliggör överföring av resultaten även till andra datasystem och analyseringsredskap.

Kontroll och analys av mätdata med webbläsare

Ett webbläsarbaserat användargränssnitt möjliggör att tillämpningen kan användas på vilken arbetsstation som helst, som är uppkopplad till Internet. Man har åtkomst till mätdata också med mobila enheter, såsom smarttelefon och pekplatta. Systemets alla mätinställningar kan göras via webbläsargränssnittet. För rapporteringen av resultaten finns det färdiga grafikelement, såsom mätare, nummervisare, trendkurvor och stapelgrafik. I systemet kan skapas användargrupper, som har olika rättigheter att göra inställningar och rapporter.

Mobiltillämpningar för snabb och lätt kontroll

En tillämpning gjord för en mobil enhet är ett lättare alternativ för användaren än ett webbläsarbaserat alternativ. Mobilappen står alltid till ditt förfogande. Du behöver ingen extra hårdvara för att få åtkomst till ditt system, för du har garanterat alltid telefonen med dig. Vi har genomfört kundspecifika mobilsystem och anslutit dem till distansdatainsamlings- och distansövervakningssystemet som en del av det.