Verksamhetsidé och värden

 

Kundorientering

Vi finns till för våra kunder. Vi löser våra kunders utmaningar och problem. Vi vill förstå kundernas behov och utveckla lösningar för dem. Vi vill att kunderna ska uppleva att det är lätt att samarbeta med oss och att vi håller vad vi lovar.

Rent spel

Vi arbetar alltid öppet och rejält. Vi håller våra löften. Vi agerar rejält sinsemellan, med våra samarbetspartners och kunder.

Företagsamhet

Vi arbetar med en entreprenörmässig inställning. Vi tar ansvar och vi griper oss verket an. För att vi ska vara framgångsrika är det viktigt att delta samt att engagera sig för samfällda mål.

Öppenhet

Vi är öppna och ärliga i allt vad vi gör. Vi delar med oss av kunskap, vi uppmuntrar och sporrar var och en att utveckla sig i sitt arbete och som människa.