Banner_Mouse_Hand3
Banner_Mouse_Hand3

Programutveckling och IT-underhåll inom industrin

Elkome Software planerar och färdigställer kundspecifik programvara. Vi erbjuder sakkunnig programmeringstjänst från underentreprenader till planering och implementering av en färdig produkt. Vi har utfört hundratals programvaruprojekt i synnerhet för industrin. Våra system är i användning bland annat i maskin- och apparaturtillverkning, kvalitetsövervakning av produktionen samt inom forskning och produktutveckling.