Tuuliturbiinivaihteiden laadunvarmistus tuotannossa ja huollossa

Elkome on toimittanut Moventaksen eri toimipisteisiin tuuliturbiinivaihteiden testausjärjestelmiä sekä tuotanto- että huoltokäyttöön. Järjestelmillä varmistetaan tuotteiden korkea laatu ennen niiden toimitusta loppuasiakkaalle.

Tuotantokapasiteetin kasvu lisää testaustarvetta

Elkome on toimittanut testausjärjestelmiä Moventakselle tuuliturbiinivaihteiden testaukseen.Moventas on Suomen johtava ja maailmassa kolmanneksi suurin tuuliturbiinivaihteiden valmistaja. Yritys suunnittelee, valmistaa ja markkinoi voimansiirtoratkaisuja ja niihin liittyviä huoltopalveluja energia- ja prosessiteollisuuden tarpeisiin. Elkome on toimittanut Moventaksen eri toimipisteisiin tuulituturbiinivaihteiden testausjärjestelmiä sekä tuotanto- että huoltokäyttöön. Vaihteiston testaus ennen toimitusta asiakkaalle on ensiarvoisen tärkeää korkean laadun varmistamiseksi.

Värähtely- ja melumittaukset

Testausjärjestelmän tarkoitus on suorittaa vaihteiston koeajo tietyillä tehotasoilla ja pyörimisnopeuksilla vaihdetyyppikohtaisesti määritellyn koeajo-ohjelman mukaisesti. Tehotasot voidaan ajaa manuaalisesti askel kerrallaan tai ne voidaan suorittaa automaattisesti ennalta laaditun sekvenssitiedoston ohjaamana. Vaihteiden koeajojärjestelmä perustuu säätö- ja kuormamoottoreihin sekä kahteen vastakkain kytkettyyn vaihteistoon. Invertteriohjatulla säätömoottorilla pyöritetään kahta vastakkain kytkettyä vaihteistoa. Erillisen kuormamoottorin avulla säädetään momenttia, joka yhdessä pyörimisnopeuden kanssa määrää halutun tehotason.

Koeajon aikana suoritetaan värähtely- ja melumittauksia kullakin tehotasolla sekä valvotaan testattavan vaihteen ja järjestelmään kytkettyjen välivaihteiden toimintaa paine- ja lämpötila-anturien avulla. Järjestelmä ohjaa ja valvoo myös voiteluainekoneikkojen toimintaa sekä tallentaa öljyn partikkelipitoisuudet. Jokaiselle tarkkailtavalle suureelle on erilliset hälytys- ja lukitusrajansa. Hälytysrajan ylittyminen aiheuttaa varoituksen ohjelmiston käyttöliittymässä ja lukitusrajan ylitys käynnistää järjestelmän automaattisen alasajon.

Mittauslaitteet ja testausohjelmistot

Värähtelymittauksia varten järjestelmään kuuluu signaalinkäsittely- ja värähtelymittauslaitteisto sekä kiihtyvyysanturit, joilla voidaan suorittaa 32 kanavan värähtelymittaukset. Värähtelystä lasketaan tunnuslukuja, joita seurataan koeajon aikana sekä hyödynnetään laadunvarmistuksessa.

Vaihteelle tehdään myös melun intensiteettimittaukset meluanalysaattorilla. Mittaukset tehdään joko 1/3-oktaavi tai laajakaista FFT-mittauksina halutun painotuksen mukaisesti. Testauksen lopuksi luodaan asiakkaalle toimitettava raportti mittaustuloksista.