Tuotantokoneiden tehokkuuden seuranta- ja raportointijärjestelmä

Elkome toimitti Termonova Oy:lle webbiraportointijärjestelmän solumuovivalmistuksen tehokkuudenseurantaan. Järjestelmä kerää tuotantokoneiden käynnissäolotietoja automaattisesti ja raportoi tehokkuusluvut reaaliaikaisesti parantaen tuotannon kokonaistehokkuutta.

Tehokkuudenseuranta- ja webbiraportointijärjestelmä

NMC Termonova Oy kerää tuotantokoneiden käynnissäolo- ja seisokkiaikaa Elkomen toimittamalla tehokkuudenseurantajärjestelmällä. Järjestelmä kerää automaattisesti tietoa tuotantokoneiden reaaliaikaisista käyntitiloista. Järjestelmän raportointi toteutettiin selainpohjaisella raportointisovelluksella.

Tiedonkeruu hajautetulla Ethernet-IO:lla

Tuotantokoneiden tilatiedot luetaan Ethernet-liitännäisillä Digital-I/O -tiedonkeruuyksiköillä, jotka kommunikoivat Modbus TCP/IP -protokollalla Elkome OEE -tiedonkeruu- ja raportointiohjelmiston kanssa.

Selainpohjainen raportointi

Selainpohjainen raportointiohjelmisto tarjoaa tehokkuuden tunnusluvut työvuoro-, päivä- ja kuukausitasolla laitekohtaisesta. Raportteja on mahdollisuus hienosäätää työaikojen ja työvuorojen suhteen. Tunnusluvut voidaan tallentaa Excel-tiedostomuotoon jatkokäsittelyä varten.