Multitouch-kosketusnäyttöjen testausohjelmisto

Elkome toimitti Multitouch Oy:lle testausohjelmiston monikosketusnäyttöjen laadunvarmistukseen. Uudella järjestelmällä haluttiin automatisoida testausprosessi ja tallentaa mittaustulokset yhteiseen tietokantaan.

Suomalainen MultiTouch Oy valmistaa isokokoisia monikosketusnäyttöjä. MultiTouch hyödyntää kehittämäänsä monikosketustekniikkaa interaktiivisissa järjestelmissä. Näyttöjä käytetään vähittäiskaupoissa, julkisten tilojen viestinnässä, mainonnassa, näyttelyissä, museoissa, opetuksessa ja muotoilussa.

Edistyksellistä kosketustekniikkaa Suomesta

MultiTouch Oy:n näytöt edustavat edistyneintä monikosketusnäyttöteknologiaa. Perinteisestä kosketusnäytöstä monikosketusnäyttö eroaa siinä, että kosketusten määrää ei ole rajoitettu. Yhtä näyttöä voi käyttää samanaikaisesti useampi henkilö molemmilla käsillään. Toisiinsa yhdistyt näytöt toimivat yhdessä, niitä voi pinota päällekkäin ja niitä voi siirrellä. Näytöt toimivat yhtä hyvin näyttöpöytinä kuin näyttöseininä. Maailman suurin interaktiivinen näyttöseinä sisältää 48 kappaletta 55 tuuman Multitouch-näyttöjä ja seinä sijaitsee Queenslandin teknisessä yliopistossa Brisbanessa Australiassa.

Testauksella varmistetaan tuotteen laatu

Multitouch Oy:n tuotanto on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Tämän vuoksi tuotannon laadunhallintaa haluttiin kehittää ja automatisoida. Näyttöjen kokoonpanossa tehdään useita laadunvarmistukseen liittyviä tarkastuksia ja mittauksia. Perinteisistä käsin kirjoitetuista testauslomakkeista haluttiin päästä eroon. Lisäksi mittaustulosten talletus yhteiseen tietokantaan koettiin tärkeäksi.

Elkome testausjärjestelmän toteuttajaksi

Elkome toteutti MultiTouch Oy:lle testausjärjestelmän, jonka avulla näytön kokoonpanija suorittaa ohjatusti koko järjestelmän testauksen. Testauksen aluksi tuotetiedot luetaan viivakoodilla järjestelmään. Tämän jälkeen testaaja tekee vaaditut tarkistukset ja mittaukset  sekä kirjaa tulokset raportointilomakkeen kautta tietokantaan. Mittaustulokset luetaan järjestelmän automaattisesti  mittauslaitteilta. Koko testausjärjestelmä on sijoitettu liikuteltavaan vaunuun, joten testerin siirto mittauspisteestä toiseen on helppoa.

Järjestelmä lyhentää testausaikaa ja mahdollistaa jäljitetävyyden

Testaustulosten myöhempi tarkastelu ja raportointi on helppoa Excel-sovelluksen avulla. Sovelluksesta voidaan valita tarkasteltavaksi halutut mittaustulokset ja laatia niistä erilaisia raportteja ja graafisia esityksiä. Uuden testausjärjestelmän ansiosta testaukseen käytetty aika on lyhentynyt, tulkintavirheet vähentyneet ja tulosten vertailukelpoisuus on parantunut. Lisäksi järjestelmän tietokanta mahdollistaa jäljitettävyyden ja vikatietojen tilastoanalyysin.