Komponenttidatan tallennus- ja raportointijärjestelmä

Elkome suunnitteli ja toteutti Katsa Oy:lle selainpohjaisen laadunhallintaohjelmiston hammaspyörien ja vaihteistojen testaukseen. Järjestelmä tallentaa mittaustiedot tuotekohtaisesti laatutietokantaan. Jokainen työntekijä pääsee tarvittaessa tietoihin käsiksi omalta työasemaltaan.

Katsa suunnittelee ja valmistaa hammaspyöriä,  vaihteistoja ja voimansiirtoja yksilöllisesti kaikkiin teollisuuden tarpeisiin. Käyttökohteita ovat mm. metsäkoneet, miehistönkuljetusvaunut sekä rahti- ja matkustaja-alukset. Katsa Oy on toiminut vuodesta 1955 ja sen palveluksessa on yli 200 työntekijää Tampereella ja Ikaalisissa. Liikevaihto on ollut vuosia jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2008 se oli 43 milj. euroa.

Uusi järjestelmä tehostaa laadunvalvontaa

Katsan tuotevalikoimassa on komponentteja, joille tehdään laadunvarmistukseen liittyviä toleranssimittauksia. Mittaukset tehdään tuotannossa ennen tuotteen hyväksymistä ja toimittamista asiakkaalle. Erilaisia tuotteita on vuosien varrella syntynyt satoja ja niistä on kertynyt tuhansia rivejä mittaustietoja. Tiedon tallennus sarjanumeroittain tuotekohtaisiin tiedostoihin on kuitenkin ylläpidon ja turvallisuuden kannalta haasteellista. Käyttäjä voi vahingossa poistaa tai muuttaa jo aiemmin tallennettuja mittausarvoja tai voi vahingossa poistaa tiedoston, jolloin häviää koko komponentin historia. Tallennetun tiedon hyödyntäminen tilastollisessa analyysissä on myös hankalaa.

Järjestelmä ohjeistaa testaajaa

Tilanteeseen haettiin nykyaikaista ratkaisumallia, jolla työpisteellä operoiva työntekijä kykenee helposti ja nopeasti löytämään järjestelmästä valmistamansa komponentin vaatimat mittapisteet. Järjestelmän haluttiin myös ohjeistavan ja varmistavan, että kaikki tuotteeseen liittyvät parametrit mitataan, eikä mitään jää pois ja että ne ovat toleranssirajoissa  Myös tuotteen mukaan toimitettavan raportin luontia haluttiin nopeuttaa ja yksinkertaistaa.

Selainpohjainen ratkaisu

Elkome suunnitteli ja toteutti Katsan toiveiden mukaisesti webbiselainpohjaisen järjestelmän,  jolla miltä tahansa Katsan verkossa olevalta tietokoneelta tai työpisteeltä voidaan hakea tai syöttää komponenttitietoja. Suunnittelija voi dynaamisella työkalulla vapaasti määrittää komponentille kuuluvat mittaukset ja mittauksien näkyvyydet, jolloin  työntekijä näkee ainoastaan hänelle kuuluvat mittaukset. Mittaustiedot tallennetaan tietokantaan ja tuoteraportti hakee automaattisesti raportoitavat tiedot tietokannasta. Järjestelmä on käytössä yli kahdellakymmenellä työasemalla Tampereella.