Automaattinen etävalvontajärjestelmä vedenkulutukselle

Elkome toimitti Forssan vesihuoltoliikelaitokselle etätiedonkeruu- ja etävalvontajärjestelmän vedenkulutuksen seurantaan. Tiedonkeruuyksiköt asennettiin vesimittarikaivoihin, jonne virransyöttö järjestettiin aurinkopaneeleilla. Tiedonkeruuyksiköt lähettävät seurantatiedot automaattisesti GPRS-yhteydellä tiedonkeruupalvelimelle, josta asiakas voi seurata kulutustietoja webbiselaimella sekä saada hälytyksiä sähköpostilla ja tekstiviestinä.

Forssan vesihuoltoliikelaitos korvasi suurasiakkaidensa vanhoja mekaanisia vesimittareita uudenaikaisilla mittareilla, joissa ei ole liikkuvia tai kuluvia osia sisällä.  Uusista mittalaitteista voidaan lukea vedenkulutustietojen lisäksi monia eri kulutukseen liittyviä tietoja. Forssassa esimerkiksi liian suurta hetkellistä kulutusta käytetään hälytystietona, josta järjestelmä ilmoittaa tekstiviesti- tai sähköpostihälytyksenä.

Etätiedonkeruujärjestelmä

Aikaisemmin vedenkulutuslukemat käytiin lukemassa mittarin asennuspaikallaa. Nyt tiedonkeruu tapahtuu automaattisesti vesimittareihin kytkettävältä etätiedonkeruulaitteilla. Laite lukee vesimittarin lukemat omaan muistiinsa, josta ne siirretään automaattisesti GPRS-yhteyden kautta tiedonkeruupalvelimelle.

Tietojen hallinta webbiselaimella ja päivitys laskutusjärjestelmään

Etätiedonkeruukonseptiin kuuluva tiedonkeruupalvelin tarjoaa webbipohjaisen rajapinnan vesimittarien lukemiin ja hälytystietoihin. Saman liittymän kautta kulutuslukemat voidaan lukea kaikilta mittareilta eri laskutusjärjestelmiin.