Testaus ja laadunhallinta

Elkome Software Oy valmistaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä testausohjelmistoja tuotannon laadunhallintaan. Olemme toteuttaneet satoja järjestelmiä eri teollisuuden toimialoille. Testausjärjestelmiemme avulla asiakkaamme ovat parantaneet valmistamiensa tuotteiden laatua sekä tehostaneet tuotantoprosessiaan.

Tuotetestauksen automatisointi

Laadukkaan ja tehokkaan tuotannon edellytys on testausprosessin automatisointi. Valmistettavan tuotteen lopputestauksen pitää tapahtua nopeasti ja tehokkaasti.  Testaus ei saa olla tuotannon pullonkaula, mutta toisaalta testien pitää olla riittävän kattavia tuotteen turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi. Automaattisella tuotetestauksella varmistetaan nopea ja tehokas toiminta. Koneen suorittama automaattinen testaus on aina tasalaatuista, eikä siihen vaikuta testaajan mieliala tai väsymys. Tulokset ovat aina luotettavia ja vertailukelpoisia.

Tuoteversioiden hallinta ja jäljitettävyys

Monilla aloilla on tärkeää hallita ja seurata tuotteiden kulkua tehtaalta loppukäyttäjälle ja lopulta kierrätykseen. Erä- tai sarjanumeroiden tallennus tietokantaan mahdollistaa jäljitettävyyden. Valmistuksen aikana voidaan tuotteen valmistuksessa käytettävät osat ja komponentit kirjata tietokantaan. Samoin erilaiset laaduntarkastusmittaukset ja testaustulokset komponenteille ja lopputuotteelle tallennetaan yhdessä tuotetietojen kanssa kantaan. Jos tuotteessa havaitaan myöhemmin vikoja tai ongelmia, voidaan tarkistaa, oliko valmistusprosessissa kaikki kunnossa ja onko käytetyissä komponenteissa ollut viallisia tuote-eriä.

Eltest – helppokäyttöinen testausohjelmisto

Eltest on Elkomen tuotteistama ohjelmistoalusta tuotannon testaukseen. Eltest on selkeä ja joustava ohjelmisto, jonka avulla asiakas voi itse tehdä omat testisekvenssinsä. Uudet tuoteversiot tai valmistettavaan tuotteeseen tulevat korjaukset ja muutokset vaativat myös testaussekvenssin muutosta. Eltest-ohjelmistolla on helppo tehdä tarvittavat muutokset ja automatisoida koko testaus.

Järjestelmäintegrointi

Testausjärjestelmät integroidaan yleensä osaksi asiakkaan omaa tuotannonohjaus- ja tilaustenkäsittelyjärjestelmää. Tuotannonohjausjärjestelmästä saadaan tieto valmistettavasta tuotteesta ja sen optioista. Kun tuote on valmis, tehdään sille lopputestaus. Testausohjelmisto välittää tiedon testin tuloksesta ja valmistuneesta tuotteesta takaisin ERP-järjestelmään. Testausjärjestelmien integrointi asiakkaan ERP-järjestelmään takaa, että tarvittavat tuote- ja laatutiedot ovat käytettävissä siellä, missä niitä kulloinkin tarvitaan.