Tuotannon tehokkuus

Suunnittelemme ja valmistamme asiakaskohtaisia ohjelmistoratkaisuja laadun hallintaan ja tuotannon tehostamiseen. Osaamisemme avulla pystyt parantamaan tuotteesi laatua, toimimaan tehokkaammin ja kilpailukykyisemmin.

Tehokkuuden tunnusluvut (OEE / KNL)

Tuotannon tehostamisen lähtökohtana on tunnistaa tuotantoprosessin osat ja niiden tehokkuusluvut. Näennäisesti tuotanto voi pyöriä mallikkaasti, mutta seuraamalla tarkemmin yksittäisiä tuotantokoneita tai -pisteitä, mahdolliset kokonaistehokkuutta heikentävät pullonkaulat paljastuvat. Vain yksiselitteisten tehokkuuslukujen avulla pystymme vertaamaan jokaisen osaprosessin tilannetta optimaaliseen tilanteeseen.

Elkome valmistaa ohjelmistoja ja järjestelmiä, joilla voit mitata ja seurata tuotannon koneiden ja prosessien tehokkuutta. Saat meiltä tarvittaessa koko järjestelmän avaimet käteen -toimituksena sisältäen anturit, mittauslaitteet, ohjelmistot ja tietokannan.

Automaattinen tuotantokoneen seuranta

Jotta yksittäisen tuotantokoneen tehokkuus voidaan määrittää, tulee sen käynti- ja seisokkiajat mitata. Automaattinen mittaus takaa, että tunnusluvut ovat oikeita, eikä niihin vaikuta inhimilliset tekijät ja oletukset. Elkomen ohjelmistoratkaisuilla pystyt seuraamaan jokaisen tuotantokoneesi tai työpisteesi todellista tehokkuutta. Luotettavan tiedon avulla voit suunnitella tehostamistoimenpiteet ja tehostaa tuotantoa ilman uusia kone- ja laiteinvestointeja.

Seisokkiajan minimointi

Mobile_App_TransElkomen EKA! -huoltokutsujärjestelmä minimoi ongelmatapauksissa tuotantokoneen seisokkiajan. Laitevian tapahtuessa järjestelmä lähettää automaattisesti huoltokutsun kunnossapidon henkilöstölle. Huoltokutsun lähetys voi tapahtua myös manuaalisesti koneen käyttäjän toimesta. Kunnossapidon henkilökunta saa kutsun matkapuhelimeensa ja nopein vapaa henkilö kuittaa työn vastaanotetuksi. EKA! -järjestelmän avulla huoltokutsu välitetään nopeasti kunnossapitoon, jossa kutsuun reagoidaan viiveettä.