Etämittaus ja etävalvonta

Toimitamme etämittaus- ja etävalvontaratkaisuja teollisuuden ja kaupan tarpeisiin. Etämittaus helpottaa tiedonkeruuta maantieteellisesti hajallaan olevista kohteista. Etävalvonta tehostaa kunnossapitoa ja huoltoa tarjoten webbi- tai mobiilipohjaisen käyttöliittymän seurattavaan kohteeseen.

Hajautettu etätiedonkeruu

Hajautettu etämittaus- ja tiedonkeruu voidaan toteuttaa hyödyntäen Internet- ja mobiiliverkkoja. Tiedonkeruuyksiköt sijoitetaan lähelle seurattavaa kohdetta ja ne lähettävät keräämänsä tiedot automaattisesti tiedonkeruupalvelimelle. Mittaustulokset voidaan kerätä eri puolilta maailmaa yhteiseen tietokantaan ja tarkastella tuloksia webbiselaimella. Tarvittaessa laitteita ja prosesseja voidaan ohjata selaimen kautta.

Elkomen toimittamilla ratkaisuilla etätiedonkeruun aloitus on helppoa ja nopeaa. Tiedonkeruuyksiköiden fyysisen asennuksen ja kytkennän jälkeen tiedonkeruu käynnistyy automaattisesti. Tietokanta ja selainpohjainen analyysiohjelmisto kuuluu järjestelmän hintaan.

Tiedonkeruupalvelimet

Etätiedonkeruuyksiköiden lähettämät mittaustulokset tallentuvat tiedonkeruupalvelimelle. Yhteys tiedonkeruupalvelimelle on rakennettu valmiiksi, eikä käyttäjän tarvitse huolehtia vaikeista reitityksistä ja tietoturva-asioista. Tiedonkeruupalvelin on turvallinen ratkaisu mittaustietojen tallennukseen ja se mahdollistaa tulosten siirtämisen automaattisesti myös muihin tietojärjestelmiin ja analysointityökaluihin.

Mittaustietojen seuranta ja analysointi webbiselaimella

Selainpohjainen käyttöliittymä mahdollistaa sovelluksen käytön mistä työasemalta tahansa, joka on kytketty Internetiin. Mittaustietoihin pääsee käsiksi myös mobiililaitteilla, kuten älypuhelimella ja tabletilla. Kaikki järjestelmän mittausasetukset voidaan tehdä webbikäyttöliittymän kautta. Tulosten raportointiin löytyy valmiita grafiikkaelementtejä, kuten mittareita, numeronäyttöjä, trendikäyriä ja pylväsnäyttöjä.  Järjestelmään voidaan luoda käyttäjäryhmiä, joilla on erilaisia oikeuksia asetusten tekemiseen ja raportointiin.

Mobiilisovellukset nopeaan ja helppoon seurantaan

Mobiililaitteelle tehty sovellus on käyttäjälle helpompi vaihtoehto kuin selainpohjainen järjestelmä. Mobiilisovellus on aina käytössäsi. Et tarvitse ylimääräisiä laitteita päästäksesi järjestelmään, sillä puhelin on sinulla varmasti aina mukana. Olemme toteuttaneet asiakaskohtaisia mobiilijärjestelmiä ja liittäneet ne osaksi etätiedonkeruu- ja etävalvontajärjestelmää.