Suunnittelu ja konsultointi

Tarjoamme suunnittelu- ja konsultointipalveluita ohjelmistoprojektien määrittelyyn ja toteutukseen. Tarvekartoituksella ja vaatimusmäärittelyllä selkeytetään ja dokumentoidaan tulevan järjestelmän keskeiset ominaisuudet ja vaatimukset. Pidemmälle menevällä esiselvityksella voidaan jo hahmotella uuden järjestelmän toimintaa ja pohtia eri toteutusvaihtoehtoja.

Elkome on toteuttanut satoja ohjelmistoprojekteja teollisuuden eri toimialoille vuodesta 1986 lähtien. Toimitettujen järjestelminen kirjo on laaja. Järjestelmien avulla asiakkaamme ovat kasvattaneet tuotantoaan, parantaneet valmistamiensa tuotteiden laatua ja tehostaneet toimintaansa. Otamme mielellämme vastuun koko järjestelmän toimituksesta ja huolehdimme siitä, että koko järjestelmä toimii sovitulla tavalla.

Tarvekartoitus ja vaatimusmäärittely

Toteutusta edeltää aina määrittely ja suunnittelu. Autamme asiakasta järjestelmän määrittelyssä ja teknisessä suunnittelussa sekä hankkeen budjetoinnissa. Yksinkertaisimmillaan teemme yhdessä asiakkaan kanssa tarvekartoituksen ja laadimme vaatimusmäärittelyn suunnitellulle järjestelmälle. Dokumentoidun määrittelyn avulla voidaan arvioida jo kohtalaisen luotettavasti järjestelmän toteutuksen työmäärä ja pyytää tarjouksia eri toimittajilta.

Usein määrittelyvaiheessa asiakkaan ajatukset ja toiveet selkiytyvät kun ne joudutaan jäsentämään ja dokumentoimaan. Määrittelytyöhön kannattaa ottaa mukaan myös loppukäyttäjät sillä se sitouttaa ja motivoi käyttäjiä. Käyttöönottokin on tehokkaampaa ja helpompaa kun käyttäjät ovat osallistuneet sen suunnitteluun.

Esiselvitys

Esiselvitys menee tarvekartoitusta ja vaatimusmäärittelyä pidemmälle ja jatkaa siitä, mihin nämä päättyivät. Usein esiselvityksessä hahmotellaan jo järjestelmän rakennetta ja ohjelmiston toimintaa. Mukana voi olla esimerkiksi kuvia suunnitelluista toimintalogiikasta, ohjelmiston käyttöliittymistä ja raporteista. Jos kyseessä on ohjelmistoprojekti, johon liittyy mittaus- tai testauslaitteita, niin esiselvityksessä voidaan ottaa kantaa laitevalintoihin ja kytkentöihin. Hyvin tehty esiselvitys toimii hyvänä pohjana toteutuksessa, kun projekti käynnistyy.

Huolellisesti laaditun ja dokumentoidun määrittelyn ansiosta järjestelmän tarjouspyynnöt ja kilpailutus on helppo toteuttaa. Hyvin tehdyt dokumentit vähentävät turhia kyselyitä ja väärinymmärryksen mahdollisuutta. Tarjousten vertailu helpottuu, kun tarjoajilla on yhtenäiset lähtötiedot.

Elkome on tehnyt vuosien varrella runsaasti erilaisia selvitys- ja määrittelytöitä. Pystymme tarjoamaan määrittelytyön kilpailukykyiseen kiinteään hintaan.