Järjestelmäintegrointi

Toteutamme järjestelmäintegtaatioita eri ohjelmistojen välillä. Olemme tehneet automaation, tuotannon- ja toiminnanohjauksen, varastonhallinnan, taloushallinnon sekä sähköisen markkinoinnin ja verkkokaupan järjestelmien yhdistämisiä. Hallitsemme eri tietokannat, ohjelmistorajapinnat sekä raportointijärjestelmät.

Ohjelmistojen yhteenliittäminen

Tuotannon- ja toiminnanohjauksen tehostamiseksi asiakkaillamme on käytössä useita erilaisia ohjelmistoja. Ohjelmistot on tehty yleensä vain tiettyjä toimintoja varten ja tämä aiheuttaa ongelmia reaaliaikaisessa tiedonsiirrossa eri järjestelmien välillä. Autamme asiakkaita toiminnan tehostamisessa ja yhdistämme järjestelmät välittämään toiminnan kannalta tärkeää informaatiota eri ohjelmistojen välillä. Olemme toteuttaneet järjestelmäintegraatioita useille eri toimialoille:

  • Tuotannon- ja toiminnanohjaus
  • Varastonhallinta ja logistiikka
  • Raportointi
  • Mobiiliohjelmistot
  • Sähköinen markkinointi ja verkkokauppa
  • Taloushallinto ja pankkijärjestelmät

 

Automaatiojärjestelmät

Hallitsemme kenttäväylät ja tunnemme liitännät eri valmistajien ohjelmoitaviin logiikkoihin. Olemme toteuttaneet OPC-ohjelmistoja eri automaatiolaitteille sekä rakentaneet tiedonsiirto- ja kommunikointiyhteyksiä eri järjestelmien välille. Olemme myös toteuttaneet SCADA- ja valvomo-ohjelmistoja eri teollisuuden aloille, kuten esimerkiksi lääketehtaiden olosuhdevalvontaan.

Tietokannat ja raportointi

Osaamme erinomaisesti SQL-tietokannat ja niiden hyödyntämisen osana tehokasta ohjelmistoa. Hallitsemme teollisuuden kommunikointirajapinnat ja ymmärrämme valmistuksen- ja tuotantoprosessien asettamat vaatimukset ohjelmistoille ja järjestelmille. Voimme integroida eri järjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi ja mahdollistaa asiakkaallemme tuotteiden jäljitettävyyden, tehokkaamman tuotannon, paremman laadunhallinnan ja kilpailukyvyn.

Talletetusta tiedosta ei ole hyötyä, ellei sitä analysoida ja käytetä kehittämisen apuna. Raportointiin on monta tapaa ja runsaasti erilaisia työkaluja. Olemme rakentaneet raportteja mm. Crystal Reports ja Microsoft Reporting Service -työkaluilla.